instruction-วิธีใช้โปร

posted on 27 Oct 2009 00:08 by guitarcartoo
PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

 -------------------------------------------------------

Photobucket
 
 
โปรขีดแดง
- โหลดโปรแตกไฟล์
- เข้าสู่โปรแกรม "โปรขีดแดง" รูปวัว
- กด ok กด start
- เมื่อเข้าเกมส์กด F8

----------------------------------------
 
 
AuLovEZaAgent
- โหลดโปรแตกไฟล์
- ติดตั้งโปรแกรม
- เปิดโปรแกรม
- ถ้ามีการอัพเดต ให้รอการอัพเดตสักครู่
- ล้อคอินเข้าโปร (หากยังไม่ได้สมัครก็สมัครก่อน)
- เข้าสู่หน้าต่างคอลโทรล์
- เปิดเกมส์อยากใช้โปรอะไรก็กดตามหน้าคอลโทรล์

----------------------------------------

 AVC NETWORK Thailand
- โหลดโปรแตกไฟล์
- ติดตั้งโปรแกรม
- เปิดโปรแกรม (ถ้าเข้าไม่ได้ให้ไปเข้าที่ตัว Patcher.exe ในโฟล์เดอร์ที่ติดตั้งโปร)
- รอการอัพเดต กด "เข้าสู่โปรแกรม"
- ล้อคอินเข้าโปร (หากยังไม่ได้สมัครก็สมัครก่อน)
- เข้าสู่หน้าต่างคอลโทรล์
- เปิดเกมส์อยากใช้โปรอะไรก็กดตามหน้าคอลโทรล์

----------------------------------------

MIRACLE PROJECT
- โหลดโปรแตกไฟล์
- ติดตั้งโปรแกรม
- เข้าสู่โปรแกรม รอการอัพเดต
- ล้อคอินเข้าโปร (หากยังไม่สมัครก็สมัครก่อน)
- เข้าสู่หน้าต่างคอลโทรล์
- เปิดเกมส์อยากใช้โปรอะไรก็กดตามหน้าคอลโทรล์

---------------------------------------- 

AP-Cyber
- โหลดโปรแตกไฟล์
- ติดตั้งโปรแกรม
- เปิดโปรแกรม
- ถ้ามีการอัพเดต ให้รอการอัพเดตสักครู่
- ล้อคอินเข้าโปร (หากยังไม่ได้สมัครก็สมัครก่อน)
- เข้าสู่หน้าต่างคอลโทรล์
- เปิดเกมส์อยากใช้โปรอะไรก็กดตามหน้าคอลโทรล์
 
----------------------------------------

Audition Expert
- โหลดโปรแตกไฟล์
- ติดตั้งโปรแกรม
- เปิดโปรแกรม
- ถ้ามีการอัพเดต ให้รอการอัพเดตสักครู่
- ล้อคอินเข้าโปร (หากยังไม่ได้สมัครก็สมัครก่อน)
- เข้าสู่หน้าต่างคอลโทรล์
- เปิดเกมส์อยากใช้โปรอะไรก็กดตามหน้าคอลโทรล์
(ถ้าอัพเดตผิดพลาดให้ทำตามนี้)
(1.ปิดโปรแกรมแล้วเปิดใหม่)
(2.โหลดโปรแกรมมาติดตั้งใหม่)
 
----------------------------------------

AM-Cyber
- โหลดโปรแตกไฟล์
- ติดตั้งโปรแกรม
- เปิดโปรแกรม
- ถ้ามีการอัพเดต ให้รอการอัพเดตสักครู่
- ล้อคอินเข้าโปร (หากยังไม่ได้สมัครก็สมัครก่อน)
- เข้าสู่หน้าต่างคอลโทรล์
- เปิดเกมส์อยากใช้โปรอะไรก็กดตามหน้าคอลโทรล์
 
----------------------------------------

Audition Power Club
- โหลดโปรแตกไฟล์
- ติดตั้งโปรแกรม
- เปิดโปรแกรม
- ถ้ามีการอัพเดต ให้รอการอัพเดตสักครู่
- ล้อคอินเข้าโปร (หากยังไม่ได้สมัครก็สมัครก่อน)
- เข้าสู่หน้าต่างคอลโทรล์
- เปิดเกมส์อยากใช้โปรอะไรก็กดตามหน้าคอลโทรล์
 
----------------------------------------
 
FM-Network
- โหลดโปรแตกไฟล์
- ติดตั้งโปรแกรม
- เปิดโปรแกรม
- ถ้ามีการอัพเดต ให้รอการอัพเดตสักครู่
- ล้อคอินเข้าโปร (หากยังไม่ได้สมัครก็สมัครก่อน)
- เข้าสู่หน้าต่างคอลโทรล์
- เปิดเกมส์อยากใช้โปรอะไรก็กดตามหน้าคอลโทรล์
 
----------------------------------------

 
SNIDz AutoBeatUP
- โหลดโปรแตกไฟล์
- เข้าสู่โปรแกรม
- เปิดเกมส์
- เข้าห้องโหมด Beatup
- กดเลือกเพลงของโปร (F11-F12) ให้ตรงกับเพลงในเกมส์
- (เพลงของโปรจะโชว์ตรงช่องพิมพ์คำพูด)
- เริ่มเกมส์กด F8

----------------------------------------

SNIDz AuWinMode
- โหลดโปรแตกไฟล์
- เข้าสู่โปรแกรม
- เลือกว่าะเป็น Window Mode ตลอดหรือจะใช้แบบ เปิดปิด (แบบเปิดปิดกด F12)
- เข้าเกมส์

----------------------------------------

Audition Login Tool v9
- โหลดโปรแตกไฟล์
- ติดตั้งโปรแกรม
- เข้าสู่โปรแกรม (Start Application)
- ล้อคอินเข้าเกมส์ Audition

----------------------------------------
 
Red~Hack
- โหลดโปรแตกไฟล์
- จากนั้นเข้าตามนี้ C:\PlayPark\T3Entertainment\AuditionTH\DATA เก็บไฟล์ 088.acv ไว้ที่ไหนก็ได้
- นำไฟล์ 088.acv ที่โหลดมาเข้าไปทับแทนที่ไฟล์เดิม
- เข้าเกมส์ลองสร้างห้องและเปิดแดงดูการเปลี่ยนแปลง

----------------------------------------

หากผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

Administartor : Guitar / guitarproject@windowslive.com 

Comment

Comment:

Tweet

ขอบคุนพวกพี่ๆ มากเลยนะคับ

#1 By PLEAM911 (223.205.234.140) on 2011-08-23 10:39