InFo-Site ~ เกี่ยวกับเรา

posted on 27 Oct 2009 00:45 by guitarcartoo
PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

 -------------------------------------------------------

Photobucket
 

เว็บไซต์นี้พัฒนาโดย ผม Guitar~Project

เราจัดทำเว็บไซต์นี้เพื่อทำการศึึกษา และ พัฒนา ความรู้ทางด้านการทำเว็บไซต์

มิได้มีความต้องการจะทำลายเกมส์ Audition แต่อย่างใด

หากเห็นความไม่เหมาะสม สามารถทำการแจ้งลบ และ แบน เว็บไซต์ได้ทันที


เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์เฉพาะทางของเกมส์ Audition

ในเว็บไซต์นี้ท่านจะได้พบกับโปรแกรมช่วยเล่นหลายหลายซึ่งจะทำให้ท่านสนุกกับเกมส์มากขึ้น

เว็บไซต์นี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของทุกคน

โปรทุกตัวที่อยู่ในเว็บไซต์ได้รับการทดสอบจากเีราหมดแล้วว่าสามารถใช้ได้

หากมีโปรตัวไหนที่้ใช้ไม่ได้ กรุณา ติดต่อกับเจ้าของโปร (เว็บโปรทางด้านขวา)

เราเป็นเพียงผู้เผยแพร่โปร ไม่ใช่ผู้ผลิต กรุณาอย่าเข้าใจผิด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 Administrator : guitar / guitarproject@windowslive.com

 

Comment

Comment:

Tweet

#2 By nan0123 (124.122.84.162) on 2012-02-15 16:08

#1 By (119.31.126.75) on 2010-08-15 20:22